Publikacje.

Znak graficzny szachownicy Louis Vuitton unieważniony przez polskiego przedsiębiorcę.
OPŁATY ZA PATENT JEDNOLITY
Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court)
Walidacja patentu europejskiego a jednolity patent
Dotacje unijne dla przedsiębiorców na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych 2022
Wygaszenie znaku towarowego z powodu nieużywania – jakie klasy towarowe wybrać przy zgłoszeniu znaku towarowego?
Co to jest wynalazek?
Co to jest znak towarowy?
Zdolność odróżniająca znaków towarowych dźwiękowych – czy odgłos otwieranej puszki może być znakiem towarowym w odniesieniu do napojów?
Czy Banksy ujawni w końcu swoją tożsamość?
Badania patentowe – wiedza na wyciągnięcie ręki
Znak towarowy “MESSI”
Sądy ds. Własności Intelektualnej
OCHRONA WZORU PRZEMYSŁOWEGO W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA WYŁĄCZEŃ (DYSKLAMACJI)
Zdolność odróżniająca neologizmu w orzecznictwie Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
Skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla uprawnionych do unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.
Brak zdolności odróżniającej i opisowość znaku towarowego w orzecznictwie Izby Odwoławczej EUIPO.
Granice ochrony wzoru przemysłowego w przypadku wytworów uwarunkowanych względami technicznymi.
Czy sztuczna inteligencja może być twórcą wynalazku?
Jak czytać patent i rozumieć terminy użyte w zastrzeżeniach patentowych? Słowo o interpretacji zastrzeżeń patentowych
opłaty licencyjne za publiczne rozpowszechnianie utworów droga radiową i telewizyjną w lokalu przedsiębiorstwa