Walidacja patentu europejskiego a jednolity patent

11.10.2022

Patent europejski do tej pory nie stanowił jednolitego prawa ochronnego, natomiast mógł tworzyć wiązkę patentów krajowych poprzez walidację w wybranych państwach należących do Konwencji o udzieleniu patentów europejskich (KPE).

Z chwilą opublikowania przez Europejski Urząd Patentowy (EPO) informacji o udzieleniu patentu europejskiego uprawniony w ciągu 3 miesięcy od daty publikacji zobowiązany jest złożyć wniosek o uznanie ważności patentu w urzędach patentowych krajów, w których patent ma obowiązywać. Wymagania i praktyka dotyczące procedury walidacyjnej w poszczególnych krajach jest zróżnicowana, jednak niedopełnienie tej procedury w określonych terminach może skutkować brakiem ochrony wynalazku na terytorium danego kraju. W związku z czym niezmiernie ważne jest prawidłowe przygotowanie wniosku.

Zgodnie z polskim prawem (art. 89 ust.1 pkt.3 Ustawy prawo własności przemysłowej) patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego. Ten przepis znajduje swoje odpowiedniki prawne w innych krajach. W związku z tym, aby nie narażać się na utratę patentu oraz koszty procesów niezmiernie istotne jest również, aby tłumaczenie zgłoszenia zostało przygotowane na najwyższym poziomie.

Nasza kancelaria oferuje usługi walidacji patentów europejskich przez wyspecjalizowany zespół. Nad przygotowaniem każdych dokumentów walidacyjnych pracują rzecznicy patentowi oraz tłumacze wyspecjalizowani w danej dziedzinie techniki. Zapewniamy klientom kompleksową i profesjonalną usługę obejmującą wszystkie czynności związane z walidacją w Polsce i zagranicą, dzięki współpracy z zagranicznymi kancelariami.

Obecnie są czynione ostatnie kroki przed przystąpieniem do patentu jednolitego, który umożliwi uzyskanie ochrony nawet 25 krajach poprzez złożenie jednego wniosku do EPO, co w znacznej mierze uprości procedurę oraz koszty związane z walidacjami. System najprawdopodobniej ruszy pod koniec 2022 roku lub w styczniu 2023 roku. Nastąpi to pierwszego dnia czwartego miesiąca po złożeniu przez Niemcy dokumentu ratyfikacyjnego umowy UPC (UPCA).

Aby zapewnić płynne przejście pomiędzy system walidacji a systemem jednolitego patentu EPO wdroży środki przejściowe, które będą funkcjonowały przez 7 lat. Jeszcze przed ratyfikacją UPCA możliwe będzie składanie wniosków o rejestrację jednolitego patentu. Taka ścieżka będzie możliwa dla zgłoszeń europejskich, które otrzymały komunikat na mocy zasady 71 ust.3 konwencji o patencie europejskim (intends to grand). W przypadku wcześniejszych zgłoszeń będzie możliwość wystąpienia o opóźnienie w wydaniu decyzji o przyznaniu patentu europejskiego po otrzymaniu komunikatu na mocy zasady 71 ust.3 EPC i przed zatwierdzeniem tekstu przeznaczonego do przyznania. Dzięki temu zaistnieje możliwość skorzystania z ochrony patentu jednolitego również dla wcześniejszych zgłoszeń, których procedura dobiegłaby końca w fazie przejściowej systemu o jednolitym patencie.

W obecnej chwili już 17 państw członkowskich ratyfikowało porozumienie i bądą uczestniczyć w Jednolitym Patencie w momencie jego rozpoczęcia, a mianowicie:

Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Szwecja.

Do systemu UPC nie zostaną włączone kraje spoza UE, m.in. Wielka Brytania czy Szwajcaria, z systemu nie skorzystają również kraje UE, które nie są zainteresowane przystąpieniem do systemu, m. in. Polska i Hiszpania. W tych krajach nadal będą obowiązywać aktualne przepisy dotyczące legalizacji (walidacja patentu).

Czytaj dalej: Jednolity Sąd Patentowy
Czytaj dalej: Opłaty za Patent jednolity.

Autor • Martyna Kuźma