Zespół.

foto team

Bartosz Szczepaniak

rzecznik patentowy • radca prawny zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) • członek Okręgowej Rady Rzeczników Patentowych w Gdańsku w kadencji 2017–2021

Absolwent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor publikacji dotyczących ochrony praw własności intelektualnej. Wieloletni partner w Kancelarii patentowej z Gdańska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem patentowym, prawem znaków towarowych i czynów nieuczciwej konkurencji, w tym w zgłaszaniu znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP oraz EUIPO, prowadzeniu postępowań przed Urzędem patentowym RP, sądami administracyjnymi. Prowadzi negocjacje i rozmowy ugodowe, a także postępowania o naruszenie praw wyłącznych przed sądami powszechnymi. Poszukując rozwiązań analizuje potrzeby Klienta. W wolnym czasie rozwija swoją pasję aktorską oraz wspinaczkową.

foto team

Martyna Kuźma

aplikant rzecznikowski

Absolwentka Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej. Pracująca na stanowisku konstruktora od 2011 roku, wykonuje projekty dla różnych gałęzi przemysłu. Specjalizuje się m. in. w innowacyjnych rozwiązaniach oprzyrządowania linii produkcyjnych. Od 2018 roku jest aplikantem rzecznikowskim, w ramach aplikacji zajmuje się opisami patentowymi. Od 2021 r. aplikuje także o tytuł Europejskiego Rzecznika Patentowego.

Wolny czas spędza aktywnie oraz kreatywnie np. przy pędzlu i płótnie.

foto team

Marcin Sanner

prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców i podmiotów z sektora finansów publicznych. Uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych związanych ze zgłębianymi przez Niego dziedzinami prawa. Sporządza i opiniuje umowy. Prowadzi i koordynuje sprawy sporne. Zakres jego zainteresowań obejmuje również zagadnienia związane z prawem autorskim i czynami nieuczciwej konkurencji, jak również domenami internetowymi (doradztwo, rejestrowanie, cesje, sprawy sporne).
Miłośnik biegów górskich i wspinaczki.

foto team

Rafał Nowak

Asystent

Rafał Nowak – absolwent bezpieczeństwa narodowego, student politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się nowymi technologiami, kocią behawiorystyką oraz szeroko pojętą kulturą internetową. Hobbystycznie tłumaczy gry komputerowe. W kancelarii zajmuje się organizacją jej pracy, badaniami znaków towarowych oraz tłumaczeniami pism.