Znak towarowy “MESSI”

15.10.2020

Okazuje się, że nawet tak sławna osoba jak Leo Messi może mieć problemy z rejestracją swojego znaku towarowego w EUIPO. Piłkarz w 2011 r. zgłosił znak towarowy słowno – graficzny „MESSI” EUTM 010181154 m. in. dla odzieży, obuwia i artykułów sportowych. Sprzeciw wobec tego zgłoszenia złożył właściciel wcześniejszego znaku towarowego „MASSI”, powołując się oczywiście na podobieństwo znaków towarowych i towarów. Sprzeciw został uwzględniony przez EUIPO, wobec czego Lionel Messi musiał złożyć skargę do Sądu Unii Europejskiej. Sprawa jest o tyle ciekawa, że mamy do czynienia z silną renomą i popularnością zgłaszającego sporny znak towarowy, nie zaś uprawnionego do znaku wcześniejszego.
Sąd przychylił się do stanowiska Messiego uznając, że globalna znajomość osoby piłkarza wpływa na sposób postrzegania znaku przez odbiorców i decyduje o koncepcyjnej odmienności znaku towarowego „MASSI” i „MESSI” Pomimo, że oba oznaczenia są podobne wizualnie i fonetycznie renoma piłkarza wyklucza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 września 2020 r., C-449/18 P i C-474/18 P (Messi) zakończył sprawę przyznając ostatecznie piłkarzowi prawo z rejestracji znaku towarowego.

Autor • Bartosz Szczepaniak