Dotacje unijne dla przedsiębiorców na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych 2022

2.02.2022

Dotacje unijne dla przedsiębiorców na rejestracje znaków towarowych i wzorów przemysłowych 2022

W ramach Funduszu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)

10 stycznia Komisja Europejska wraz European Intellectual Property Office (EUiPO) ogłosiła kolejną edycję programu dofinansowań na zgłoszenie znaku towarowego, wzoru przemysłowego jak również wynalazków, której celem jest pomoc małym i średnim przedsiębiorcom w czasie pandemii COVID-19. Tym razem przeznaczono na nią 47 milionów euro.

Co oferuje MŚP?

– zwrot 90 proc. opłat związanych z badaniami znaków towarowych pod kątem charakteru odróżniającego oraz zgłoszeń patentowych pod kątem innowacyjności;

– zwrot 75 proc. opłat pobieranych przez urzędy ds. własności intelektualnej (w tym EUIPO i UPRP podczas rejestracji znaków towarowych i wzorów);

– zwrot 50 proc. przy rejestracji znaku towarowego poza terytorium UE (przez Światową Organizację Własności Intelektualnej – WIPO);

– zwrot 50 proc. opłat pobieranych przez krajowe urzędy ds. własności przemysłowej z tytułu rejestracji patentów;

– dofinansowania przyznawane są w postaci bonów, których ważność wynosi 4 miesiące.

Maksymalna kwota wsparcia w związku ze zgłoszeniem znaku towarowego lub wzoru przemysłowego wynosi 1500 EUR.

Kto może przystąpić do programu?

Przedsiębiorstwa zatrudniające do 250 ludzi, których całkowity obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub ich suma bilansowa nie przekracza 43 000 000 euro.

Kiedy można składać wnioski?

od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. lub do zużycia środków (decyduje kolejność zgłoszeń)

Procedura ubiegania się o dotację:

1. Wnioskodawca powinien przygotować:

– Wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający: nazwę przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT.

– zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przez właściwy organ krajowy.

– w przypadku, gdy przedsiębiorstwo jest reprezentowane przez pełnomocnika, należy złożyć „Oświadczenie” (szablon) podpisane przez upoważnionego właściciela lub pracownika firmy.

(Wszystkie pliki powinny być zeskanowane i zapisane w formacie PDF)

2. Utworzenie konta na portalu funduszu https://euipo.europa.eu/sme-fund/pl/user/login
3. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie
4. Oceny wniosku przez EUIPO (10 dni roboczych)
5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgłaszający otrzymuje bon, który uprawnia do otrzymania zwrotu kosztów za zgłoszenie (ważność bonu to 4 miesiące)
6. Zgłoszenie znaku towarowego/wzoru przemysłowego/patentu oraz wniosku o zwrot opłat
7. Zwrot kosztów następuje do miesiąca po złożeniu wniosku

Jeśli są państwo zainteresowani otrzymaniem dofinansowania, a procedura dalej pozostaje dla Państwa niezrozumiała lub nie jesteście Państwo pewni od czego zacząć składanie wniosku, z chęcią pomożemy w przebiegu całej procedury.

Służymy naszym doświadczeniem!
Zespół BSKPP

Źródła:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_22_181
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-definition_en
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/grants-sme-fund-2022
https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/help-sme-fund-2022

Autor • Rafał Nowak