Znaki towarowe.

Znaki towarowe.

Oferujemy pełny zakres usług związanych z rejestracją i ochroną znaków towarowych:

 • pomagamy w budowaniu strategii dotyczącej ochrony znaków towarowych,
 • doradzamy jak najlepiej chronić oznaczenia,
 • prowadzimy badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych, unijnych
  i międzynarodowych,
 • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności rejestrowej znaków
  towarowych,
 • przygotowujemy kompletną dokumentację zgłoszeniową znaków
  towarowych,
 • dokonujemy zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), znaków towarowych Unii Europejskiej w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych,
 • dbamy o utrzymywanie znaków towarowych,
 • dokonujemy zmian w rejestrach,
 • przygotowujemy opinie prawne w zakresie znaków towarowych,
 • prowadzimy procesy cywilne przed sądami powszechnymi związane z naruszeniem praw do znaków towarowych,
 • prowadzimy postępowania karne,
 • prowadzimy postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO),
 • sporządzamy umowy w zakresie znaków towarowych, w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego,
 • prowadzimy mediacje i negocjacje