Patenty.

Patenty.

Oferujemy pełny zakres usług związanych z uzyskiwaniem patentów
na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe:

 • prowadzimy badania zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzimy poszukiwania w literaturze, badania stanu techniki,
 • przygotowujemy opinie dotyczące zdolności patentowej,
 • doradzamy w wyborze formy zgłoszenia,
 • przygotowujemy zgłoszenia wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT,
 • dokonujemy walidacji patentów europejskich w Polsce,
 • pośredniczymy w dokonywaniu zgłoszeń w zagranicznych urzędach patentowych,
 • sporządzamy ekspertyzy w zakresie patentów i wzorów użytkowych,
 • dbamy o utrzymanie w mocy udzielonych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe,
 • dokonujemy zmian w rejestrach,
 • prowadzimy spory związane z naruszeniem patentów,
 • prowadzimy postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi (sprzeciwy, unieważnienia);
 • sporządzamy umowy w zakresie patentów, w tym umów licencyjnych,
 • prowadzimy mediacje i negocjacje.