Prawa autorskie.

Prawa autorskie.

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).
Oferujemy kompleksowe usługi związane z ochrona praw autorskich obejmujące:

  • doradztwo, opinie prawne i ekspertyzy w zakresie praw autorskich,
  • przygotowywanie umów dotyczących praw autorskich oraz rozporządzania nimi,
  • podejmowanie działań mających na celu ochronę osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • prowadzenie cywilnych i karnych postępowań sądowych dotyczących,
  • ochrony przed naruszeniami dóbr osobistych oraz osobistych i majątkowych praw autorskich.