Polityka prywatności.

§ 1
Przedstawiona poniżej Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych związane z korzystaniem ze strony internetowej www.szczepaniak-kpp.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych – Bartosza Szczepaniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawno-Patentowa, ul. Tatrzańska 19, 81-814 Sopot, NIP: 9570963378, adres e-mail: biuro@szczepaniak-kpp.pl (zwana dalej: ,,Kancelarią’’).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

§ 2
1. Kancelaria stosuje odpowiednie środki techniczne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych osobowych.
2. Strona internetowa www.szczepaniak-kpp.pl umożliwia Użytkownikom kontakt z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego (zwanego dalej: „Formularzem„).
3. Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z Formularza kontaktowego.
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora Danych Osobowych mogą być przekazywane:
a. właściwym organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
b. innym podmiotom i osobom w sytuacji, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa;
c. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Kancelarii, tj. dostawcom usług IT lub współpracującym partnerom, kancelariom, firmom zajmującym się obsługą księgową itp.
d. odbiorcom mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), jednak tylko gdy podmiot przetwarzający spełni warunki określone w rozdziale V RODO.

§ 3
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

§ 4
1. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jego danych – art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jego danych – art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
c. prawo „do bycia zapomnianym” (usunięcia jego danych) – z art. 17 RODO;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania – podstawa prawna art. 18 RODO, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jego danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO;
g. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
2. W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail, wskazanym w preambule niniejszej Polityki Prywatności. Użytkownik może również wysłać do Administratora stosowne żądanie za pośrednictwem Formularza.

§ 5
1. Kontakt z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko; adres e-mail.
2. W wolnym polu Formularza, Użytkownik formułuje wiadomość do Kancelarii w sposób zapewniający anonimizację przekazywanych danych.
3. Wypełnienie i wysłanie wiadomości poprzez Formularz jest dobrowolne. Fakt wypełnienia i przesłania wiadomości za pomocą Formularza nie powoduje po stronie Użytkownika ani Kancelarii powstania jakichkolwiek zobowiązań. Warunki współpracy w danej sprawie uzgadniane są bezpośrednio z Kancelarią.
4. Kancelaria przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem w związku z zapytaniem w danej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

pliki cookies

§ 6
1. Strona internetowa www.szczepaniak-kpp.pl korzysta z plików cookies, aby usprawnić jej funkcjonowanie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.
2. Pliki cookie (ciasteczka) są to niewielkie pliki, które mogą być przechowywane na komputerze Użytkownika (smartphone lub tablet) podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, parametr „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Zapis ciasteczek odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz.
3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te po zwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową i dostosować ją do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich budowy i za wartości;
• przechowywać informacje o sesji użytkownika.
4. Możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
• niezbędne – do korzystania z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. do uwierzytelniania użytkownika w ramach serwisu;
• ochronne – służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
• pliki cookies służące do zbierania informacji na temat korzystania ze strony przez użytkowników,
• funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika.

5. Przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).