Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które da się wyrazić w sposób graficzny.

W szczególności znakiem towarowym może być:

 • wyraz (łącznie z nazwiskami osób)
 • rysunek
 • ornament
 • kompozycje kolorystyczne
 • forma przestrzenna (w tym forma towaru lub opakowania)
 • melodia, lub inny sygnał dźwiękowy.

SZCZEPANIAK Kancelaria Prawno - Patentowa oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną znaków towarowych obejmujące:

 • badanie zdolności rejestrowej w bazach krajowych oraz międzynarodowych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej znaków towarowych,
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych krajowych i wspólnotowych,
 • zgłoszenia znaków towarowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, w trybie międzynarodowym w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), znaków towarowych Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM),
 • utrzymywanie w mocy praw wyłącznych,
 • dokonywanie zmian w rejestrach,
 • doradztwo prawne, konsultacje, opinie prawne,
 • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do znaków towarowych, w tym również przed Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS),
 • sporządzanie umów w zakresie znaków towarowych, w tym umów licencyjnych oraz regulaminów znaku towarowego.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66