Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

W przeciwieństwie do wynalazków, wzorem użytkowym jest zawsze tylko przedmiot (a więc nie metody, sposoby, substancje), który nie musi charakteryzować się odpowiednim poziomem wynalazczym. Może on być zatem rozwiązaniem zupełnie oczywistym.

Wzór użytkowy, który może podlegać ochronie musi prezentować sobą nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Prawo ochronne trwa do 10 lat od daty zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP.

SZCZEPANIAK Kancelaria Prawno - Patentowa oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów użytkowych obejmujące:

  • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
  • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej,
  • opracowywanie zgłoszeń wzorów użytkowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP,
  • doradztwo prawne, konsultacje, opinie prawne,
  • utrzymywanie w mocy udzielonych praw,
  • dokonywanie zmian w rejestrach,
  • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do wzorów użytkowych,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie umów w zakresie wzorów użytkowych, w tym umów licencyjnych.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66