Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Wzorem przemysłowym jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, a w szczególności:

 • opakowanie
 • symbole graficzne
 • kroje pisma typograficznego
 • meble
 • wytwory złożone
 • przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych

Wzorem przemysłowym jest zewnętrzna postać na przykład: artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, przyrządów technicznych bądź medycznych, zegarków, biżuterii oraz innych artykułów luksusowych, mebli, urządzeń elektrycznych, wyrobów tekstylnych, sprzętu sportowego.

SZCZEPANIAK Kancelaria Prawno - Patentowa oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wzorów przemysłowych obejmujące:

 • badania zdolności rejestrowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
 • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności rejestrowej wzorów przemysłowych,
 • przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych krajowych oraz wzorów wspólnotowych,
 • zgłoszenia wzorów przemysłowych w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP, wzorów Wspólnoty w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM) oraz za pośrednictwem rzeczników patentowych innych państw – rejestracji krajowych w zagranicznych Urzędach Patentowych,
 • doradztwo prawne, konsultacje, opinie prawne,
 • utrzymywanie w mocy praw wyłącznych,
 • dokonywanie zmian w rejestrach,
 • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem praw do wzorów przemysłowych, w tym również przed Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów,
 • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (OHIM), Wspólnotowym Sądem d/s Znaków Towarowych i Wzorów i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS),
 • sporządzanie umów w zakresie wzorów przemysłowych, w tym umów licencyjnych.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66