Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Patenty są udzielane, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski.

Patent trwa do 20 lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Patent może być udzielony po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia, zbadaniu przez Urząd Patentowy ustawowych warunków uzyskania ochrony oraz wniesieniu opłat za ochronę. Po wygaśnięciu patentu każdy może swobodnie korzystać z tego rozwiązania.

SZCZEPANIAK Kancelaria Prawno - Patentowa oferuje kompleksowe usługi związane ze zgłaszaniem, rejestrowaniem i ochroną wynalazków obejmujące:

  • badania zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych,
  • poszukiwania w literaturze, badania stanu techniki,
  • przygotowywanie opinii dotyczących zdolności patentowej,
  • opracowywanie zgłoszeń wynalazków w trybie krajowym w Urzędzie Patentowym RP oraz międzynarodowym w trybie PCT jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO),
  • doradztwo prawne, konsultacje, opinie prawne,
  • utrzymywanie w mocy udzielonych patentów,
  • dokonywanie zmian w rejestrach,
  • prowadzenie procesów cywilnych i karnych związanych z naruszeniem patentów,
  • prowadzenie postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi,
  • sporządzanie umów w zakresie patentów, w tym umów licencyjnych.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66