Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

SZCZEPANIAK Kancelaria Prawno - Patentowa oferuje kompleksowe usługi związane z ochroną interesów naszych Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji, obejmujące:

  • ochronę prawną oraz dochodzenie roszczeń w związku z czynami nieuczciwej konkurencji, w tym związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how), używanych oznaczeń, nazw, rozpowszechnianiem nieprawdziwych bądź wprowadzających w błąd informacji o przedsiębiorstwie, prowadzeniem nieuczciwej reklamy czy podrabianiem produktów.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66