Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Kancelaria została założona przez radcę prawnego Bartosza Szczepaniaka i zajmuje się ochroną własności intelektualnej
i przemysłowej.

W związku z nieustannym rozwojem tej dziedziny, oferujemy kompleksową obsługę
w zakresie prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.

Praktyka Kancelarii związana jest z reprezentowaniem Klientów przed:

  • Urzędem Patentowym, w sprawach zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, zgłoszeń znaków towarowych, utrzymywaniem ochrony oraz w sprawach spornych,
  • Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM w Alicante, w sprawach zgłoszeń wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych (CTM i RCD), utrzymywaniem ochrony oraz w sprawach spornych,
  • Światową Organizacją Ochrony Własności Przemysłowej (WIPO –World Intellectual Property Organization) w Genewie w sprawach międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonywanych w systemie PCT, międzynarodowych zgłoszeń wzorów przemysłowych dokonywanych zgodnie z Porozumieniem Haskim oraz międzynarodowych zgłoszeń znaków towarowych zgodnie z Porozumieniem Madryckim,
  • sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu własności przemysłowej,
  • sądami cywilnymi, a także sądami europejskimi w Luksemburgu, w sprawach zwalczania naruszeń udzielonych praw wyłącznych,

Pomagamy skutecznie chronić wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmę przedsiębiorcy i inne oznaczenia indywidualizujące jego towary i usługi.

Świadcząc usługi kierujemy się przede wszystkim dobrem Klienta, starając się zrozumieć jego specyfikę, potrzeby biznesowe oraz jego cele. Gwarantujemy rzetelność i profesjonalizm.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66