Szczepaniak - kancelaria prawno-patentowa

Wymiana handlowa, przepływ reklamy i informacji oraz charakter dzisiejszej gospodarki opartej w coraz większym stopniu na wiedzy
i innowacyjności, powodują, że dobra niematerialne takie jak wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, utwory w rozumienia prawa autorskiego oraz know - how nabierają rosnącego znaczenia.

Obecnie przy podejmowaniu decyzji gospodarczych dotyczących produkcji lub wprowadzania do obrotu danych towarów lub świadczenia usług niezbędne jest rozeznanie rynku i praw wyłącznych innych podmiotów, co potwierdza, że dzisiejsza gospodarka oparta jest na wiedzy dotyczącej własności intelektualnej i przemysłowej.

Rozwój nauki i techniki sprawia, że zakres przedmiotowy własności intelektualnej stale rozszerza się o nowe kategorie dóbr intelektualnych.

Kontakt

Gdańsk
ul. Batorego 32C/9
80-251, Gdańsk
kom. (+48 ) 609 363 999
Grudziądz
ul. Śniadeckich 82/21
86-300, Grudziądz
kom. (+48 ) 609 363 999
tel. (+48 ) 56 696 80 11
fax. (+48 ) 58 718 00 66